В отдел Проектиране и Оферти екип от дипломирани инженери комплексно проучват,консултират,проектират и оферират задания за цялостно отопление, вентилация и климатизация, електрически инсталации, ВиК , противопожарни и пожароизвестителни инсталации, BMS на жилищни, обществени и промишлени сгради . Изготвените проекти са адекватни на действащите норми за сигурност и функционалност на оферираните инсталации.